lidé v ordinaci

 

MUDr. Zdeňka Trhoňová
- vzdělání | FVL UK | atestace v oboru
- licence České lékařské komory
- trvalé postgraduální vzdělávání | ČLK | LEVRET | FN | SSG ČR
- praxe 32 let
lidé
Hana Beránková
- vzdělání | střední zdravotní škola pro porodní asistentky - Kolín | pomaturitní specializační studium - Brno
- praxe 40 let
lidé
Marta Dubayová
- vzdělání | střední zdravotní škola pro porodní asistentky - Kolín | pomaturitní specializační studium - Brno
- osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
- praxe 22 let
lidé
Dana Trhoňová
- vzdělání | střední zdravotní škola pro porodní asistentky - Kolín | pomaturitní specializační studium - Brno
- osvědčení MZ ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
- praxe 19 let
lidé