prevence

Vážené pacientky, dovolím si Vám na malém příkladu představit jednu z možností onkologické prevence v našem oboru.

Pacientka XY *1944, byla v roce 1993 po delší pauze vyšetřena v naší ordinaci. Byl odebrán cytologický stěr, který signalizoval změnu buněk na čípku děložním. Bioptickým vyšetřením byla potvrzena změna nižšího stupně. Vzhledem k věku a dalším souvislostem byla pacientka rozsáhleji ošetřena a poté byl již výsledek vyšetření negativní.

Pacientka se upokojila a na doporučené kontroly nedocházela. V červenci 2001 přišla s nezvratným nálezem nádoru čípku po 8-mi letech od prvního signálu!!!

Jaký z toho plyne závěr? Cytologie je schopna dostatečně a včas varovat před možným vypuknutím nádoru a informovat ženu o tom, že se "něco děje na čípku děložním". Pak je možné vzniku nádoru předejít. Choďte na pravidelné preventivní prohlídky dle doporučení lékaře, nejméně však 1x za rok.

24.8.2001 - MUDr. Z. Trhoňová